הפורום הישראלי – SCM הפורום הישראלי – SCM


האפליקציה תאפשר מעקב אחר אירועים וכנסים, הזדמנויות לנטוורקינג, התייעצות עם מומחים, צ׳ט, פורום בין חברים ועוד.


https://apps.apple.com/us/app/…/id1486316908

Fixed bug in login screen

Price: Free
Version: 1.01
Size: 39.71 MB
Seller: Guy Machluf
Released: 2019-11-07 01:08:42
Updated: 2019-11-07 20:13:30

החטיבה החינוכית- הפ״י החטיבה החינוכית- הפ״י


האפליקציה תאפשר מעקב אחר אירועים וכנסים, הזדמנויות לנטוורקינג, התייעצות עם מומחים, צ׳ט, פורום בין חברים ועוד.


https://apps.apple.com/us/app/…/id1482541218

added facebook and google login option

Price: Free
Version: 1.02
Size: 43.81 MB
Seller: Guy Machluf
Released: 2019-10-11 12:10:52
Updated: 2019-11-07 21:01:15

חוקרים פרטיים חוקרים פרטיים


מערכת לניהול קהילות אירועים וכנסים צ׳טים ופורומים של קהילות
האפליקציה תאפשר מעקב אחר אירועים וכנסים, הזדמנויות לנטוורקינג, התייעצות עם מומחים, צ׳ט, פורום בין חברים ועוד.


https://apps.apple.com/us/app/…/id1478545339

Price: Free
Version: 1.0
Size: 31.00 MB
Seller: Guy Machluf
Released: 2019-09-25 11:53:03