Loriun Loriun


Amb Loriun podreu seguir els vostres organitzadors d’esdeveniments preferits o les publicacions d’aquell qui us interessa. Seguiu els vostres grups de música, entitats on feu activitats, teatres on soleu anar… i no us perdeu res del que fan!

Tindreu a l’abast i de manera ordenada tota la informació de qui seguiu i, si ho accepteu, podreu rebre notificacions de notícies, missatges i nous esdeveniments directament de l’organitzador.


https://apps.apple.com/us/app/…/id1452103939

Millores de rendiment i correcció d’errors.

Price: Free
Version: 2.1
Size: 33.50 MB
Seller: Marc Coll
Released: 2019-02-16 19:51:02
Updated: 2020-03-24 15:11:07